LTC Heerenveen

 

LTC Heerenveen

Lawn Tennis Club Heerenveen is opgericht op 2 september 1915 in Heerenveen.

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw is de tennislocatie van onze vereniging gelegen in Oranjewoud, ten zuiden van Hotel Tjaarda. Het tennispark en de grond is sedert 1996 eigendom van de vereniging. In deze prachtige, rustige groene omgeving kan doorgaans gedurende het gehele jaar door getennist worden op onze gravelbaan. Het baanonderhoud wordt door een groep vrijwilligers van de vereniging gedaan. Deze groep onder aanvoering van de Baancommissaris, ziet toe op een zorgvuldig gebruik van het park.

Binnen de club wordt uitsluitend onderling getennist, waarbij dus geen gebruik van competities van de K.N.L.T.B., noch van andere ondersteuning vanuit deze landelijke tennisbond wordt gemaakt. De vereniging heeft een aantal jaren geleden het lidmaatschap van de bond opgezegd, waardoor geen  bondsafdracht verschuldigd is. Door zelfwerkzaamheid en de besparing van deze bondsafdracht zijn de uitgaven van de kleine vereniging gering en kan de contributie op een laag niveau worden gehandhaafd.

De contributie 2023 bedraagt:

Senioren (vanaf 21 jaar)            € 80,00 per jaar

Jeugdleden                                      € 55,00 per jaar


Sponsoren

Makelaardij Terpstra

 

Zwanenburg Projecten

 

Ook zo'n mooie website? Von & Co